ผนังมวลเบา Q Panel

แผ่นผนังมวลเบาQ PANEL

เป็นแผ่นผนังมวลเบาเสริมเหล็กสําเร็จรูป มีรองลิ้น(Groove & Tonuge) ระหว่างแผ่นทําให้ติดตั้งง่าย ใช้ติดตั้ง
เป็นผนังทั้งภายในและภายนอกของอาคาร สามารถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ม. ผลิตที่ความกว้าง 60 ซม.
หนา 7.5-25 ซม. ยาว 1.50-3 ม. ผลิตตามมาตรฐานโรงงานสามารถออกแบบได้ทั้งวางในแนวนอนและแนวตั้ง

 

ตารางแผ่นผนังมวลเบาคิวคอน