​เคาน์เตอร์มวลเบาคิวคอน

​เคาน์เตอร์มวลเบาคิวคอน

ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กในลักษณะของแผ่นสำเร็จรูป ประกอบติดตั้งได้ง่าย คุณภาพได้มาตรฐานทุกชิ้น เหมาะกับเคาน์เตอร์ห้องครัวและเคาน์เตอร์ห้องน้ำ ในบ้านและอาคารทุกประเภท

ส่วนประกอบของเคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON

  • Counter Unit                         ส่วนบนของเคาน์เตอร์ เพื่อเป็นพื้นที่การใช้งานทั่วไป
  • Sink Unit                               ส่วนบนของเคาน์เตอร์ เพื่อการติดตั้งอ่างน้ำ
  • Oven Unit                              ส่วนด้านบนของเคาน์เตอร์ เพื่อการติดตั้งเตา
  • Counter Column                   ส่วนขาของเคาน์เตอร์
  • Counter Floor                       ส่วนพื้นของเคาน์เตอร์ เพื่อเสริมความแข็งแรงและการติดตั้ง หน้าบ้าน

    วิธีการติดตั้ง Q-CON Counter