สาเหตุหลักของอาการแตกร้าวของผนังปูน

สาเหตุหลักของอาการแตกร้าวของผนังปูน

1.ความชำนาญของช่างปูน ด้วยเทคนิคการฉาบปูนที่ไม่ได้มาตรฐาน หากฉาบหนาเกินไป หรือไม่มีแนวเซาะร่องเพื่อให้ปูนได้ขยายตัว ทำให้เมื่อเซตตัวจะเกิดการหดตัวมากเกินไป ทำให้เกิดรอยแตกร้าวได้ แต่อาจเป็นรอยแตกร้าวที่ไม่ส่งผลต่อโครงสร้าง

2.การทรุดตัวของพื้น จนทำให้เกิดปัญหารอยแตกร้าวแนวเฉียงขนาดใหญ่ เกิดจากการลงเข็มที่แตกต่างขนาด หรือการลงเข็มที่ต่างเวลา ซึ่งปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ควรได้รับคำปรึกษาจากสถาปนิก หรือวิศวกรเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสม

3.การแตกร้าวอันเนื่องมาจากความเสียหายของโครงสร้างอาคาร เช่น เกิดร้อยขี่ตามแนวคาน และเสา ซึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างที่ร้ายแรงต้องรีบแก้ไขโดยด่วน โดยการแตกร้าวลักษณะนี้แตกต่างจากข้อ 2 และ 3 ที่ไม่สามารถใช้สีมาซ่อมแซมได้ เพราะถ้าไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุรอยร้าว ปัญหาก็จะเกิดขึ้นซ้ำอีก

เครดิตบทความและภาพ
https://www.tigerbrandth.com/