ทำความรู้จัก ปูนนอนชริ้งค์ 

ปูนนอนชริ้งค์ แปลตรงตัวว่า ไม่หดตัว เป็นปูนอเนกประสงค์สำหรับงานซ่อมแซมต่างๆ และยังสามารถใช้สร้างงานคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแกร่งเป็นพิเศษได้อีกด้วย
แบ่งเป็น 3 ประเภท
1.สำหรับชิ้นงานคอนกรีต เช่น ฐานคอนกรีตรับแรง แท่น หรือฐานเสาต่างๆ
2.งานซ่อมแซมโครงสร้าง เช่น เสา คาน พื้นคอนกรีต จากปัญหาเรื่องคอนกรีตเกิดรูพรุนขณะหล่อชิ้นงานนั้นๆ การแตกร้าวเล็กน้อยที่ไม่เกิดผลต่อการรับแรง และงานซ่อมแซมรอยสกัดฝังท่อ
3.งานซ่อมแซมผิวปูนฉาบ ผิวปูนปรับระดับพื้นจากปัญหาเรื่องปูนแตกล่อนต่างๆ
เครดิตข้อมูล
100 เรื่องต้องรู้เมื่อมีบ้าน