ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-85Q5 ขนาด 80 วัตต์

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI แบบอัตโนมัติ WP-85QR ขนาด 80 วัตต์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 หมาะสำหรับบ้าน 1-2 ชั้น