ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-155R ขนาด 150 วัตต์

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI แบบอัตโนมัติ WP-155R ขนาด 150 วัตต์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 หมาะสำหรับบ้าน 1-2 ชั้น