ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-105R ขนาด 100 วัตต์

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI แบบอัตโนมัติ WP-105R ขนาด 100 วัตต์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 หมาะสำหรับบ้าน 1-2 ชั้น