ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น METALLIC TURQUOISE

ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น Metallic เสน่ห์อีกระดับกับสีเมทัลลิค สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี DOS Silver Combac Anti-Microbial ได้รับการพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับมาตรฐานการรับรอง NanoQ จากสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย