ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น DOS METALLIC BRONZE

ถังเก็บน้ำ DOS Metallic เสน่ห์อีกระดับกับสีทอง หรูหรา เงินทองไหลมาเทมา สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี DOS Silver Combac Anti-Microbial ได้รับการพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับมาตรฐานการรับรอง NanoQ จากสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย