ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น CHABA

ถังเก็บน้ำ DOS SHABA ดีไซน์ทุกสัมผัสให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีความสะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี DOS Silver Combac Anti-Microbial ได้รับการพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับมาตรฐานการรับรอง NanoQ จากสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย